Maatregelen coronavirus

Wij willen u op de hoogte brengen van de aangescherpte regels voor het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o. volgens het RIVM:

Betreft 20 weken echo, groei echo en nekplooimetingen.

Deze onderzoeken zijn medisch noodzakelijk en zullen dus gewoon volgens afspraak plaatsvinden u dient zich echter wel te houden aan onderstaande aanvullende regels.

Betreft Gynaecologisch echo onderzoek (GEO):

Indien u een afspraak heeft staan voor een GEO, wordt er gekeken naar de indicatie. Indien uw onderzoek geen noodzakelijk medisch onderzoek betreft zal deze worden geannuleerd. U krijgt hier bericht van. Is de GEO wel medisch noodzakelijk dan zal deze dus gewoon volgens afspraak plaatsvinden u dient zich echter wel te houden aan onderstaande aanvullende regels.

Spiraal plaatsingen:

Betreffende het plaatsen van spiralen blijft de voorkeur om dit uit te stellen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit op korte termijn toch te doen. Ook met betrekking tot een nacontrole in verband met bijvoorbeeld klachten, moet de noodzaak worden afgewogen. Deze afweging maakt u met uw verwijzende huisarts of verloskundige.

Betreft pretecho’s:

Op dit moment zijn wij genoodzaakt om uw geplande onderzoek te annuleren. Alleen medisch noodzakelijke onderzoeken mogen op dit moment plaatsvinden in het centrum.

Voor alle bezoekers aan het echocentrum gelden de volgende aanvullende regels:

  • Indien u verkouden bent, hoestklachten heeft of een temperatuur hoger dan 38 graden, mag u niet naar het centrum komen.
  • U bent voor uw echo onderzoek alleen welkom zónder uw partner of andere personen/kinderen.
  • Uw partner, kinderen en overige personen mogen NIET in het centrum aanwezig zijn.
  • Omdat uw partner helaas niet bij het onderzoek aanwezig kan zijn mag u passend binnen de medische setting, uw echo onderzoek filmen.

Bij ziekte van uzelf kunt u contact opnemen met ons afsprakenbureau: 088-9997010 om de afspraak af te melden en te verzetten.

Zodra het weer mogelijk is om afspraken voor niet medisch noodzakelijk onderzoek te plannen, zullen wij dit kenbaar maken op onze website.

Kijk voor uw bezoek op onze website www.verloskundigcentrumnijmegen.nl, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen betreffende een bezoek aan ons centrum. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM.

Recente berichten

Categoriën