Project Description

DE 20 WEKEN ECHO

Voor het onderzoek wordt een afspraak gemaakt van 45 minuten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist. Deze beoordeelt de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Er worden een aantal structuren en organen van de baby bekeken. De 20-wekenecho is géén garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn met behulp van echografie op te sporen, bovendien zijn er ook afwijkingen die pas na de geboorte zichtbaar zijn of later in de zwangerschap ontstaan.

Als er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist je hierover informeren. In dat geval neemt de echoscopist contact op met jouw verloskundige. Er kan dan een vervolgonderzoek plaats vinden in het RadboudUMC. Soms zal blijken dat er gelukkig niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben, kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. In geval van verwijzing blijft je eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Bij een 20-weken echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. De echoscopiste vertelt alleen wat het geslacht is als je dit zelf graag wilt weten.

Het is belangrijk dat je ook de informatie over de 20-weken echo leest, zoals die in de landelijke brochure staat beschreven.

Patiëntenfolder

Claudia Ririmasse

Assistente

Graag meenemen:
1) geldig identiteitsbewijs

2) verzekeringspasje of polisblad”

Consult SEO
Het is mogelijk om 2 volwassenen mee te nemen naar het onderzoek. Er mogen geen kinderen bij de echo aanwezig zijn. Je krijgt de vastgelegde beelden mee op een USB-stick. De 20-weken echo is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

GELIJK ONLINE AANMELDEN