AANSPRAKELIJKHEID
Wij besteden veel zorg aan de informatie op de website en in onze folders.

Aansprakelijkheid
Het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o. en Vrouwen Centrum Nijmegen e.o. (VCN e.o.) hebben veel zorg besteed aan de informatie op de website en folders. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw verwijzer. Daarom is het VCN e.o. niet juridisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen op de website of folder. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden een omstandigheid zich voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag, dat op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Alle werknemers van het VCN e.o. hebben een inspanningsverplichting tot het maken van een goed echo onderzoek of het verrichten van een versie. Dit biedt geen garantie op een gezonde baby als er bij de echo geen afwijkingen worden gezien. Ook biedt dit bij de overige echoscopische onderzoeken géén garantie op een complete conclusie van de vraagstelling of een geslaagde versie.