HEB JE EEN KLACHT?
Vertel het ons eerst, we komen er vast samen uit

Servicegericht en klantvriendelijk
Wij vinden het erg belangrijk om klantvriendelijk en servicegericht onze diagnostische onderzoeken uit te voeren. Daarom zijn onze medewerkers behulpzaam, deskundig en ervaren. Medewerkers die hun werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren. Helaas kan het voorkomen dat je, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent over de wijze waarop je bent behandeld. Laat het ons weten, we komen er vast samen uit.

Mensenwerk
Ondersteuning en werken in de zorg is en blijft mensenwerk. Onze assistentes en echoscopisten proberen de zorg en begeleiding te geven die jullie wensen. Helaas lukt dit niet altijd en kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg/echoscopie of bejegening. Het is goed om hierover het gesprek aan te gaan. Wanneer dit onvoldoende voldoening geeft kun je bij het VCN een klacht indienen. Het VCN doet er alles aan de kwaliteit van haar zorgverlening op een hoog niveau aan te bieden. Jouw feedback helpt het VCN haar werkzaamheden te verbeteren.

Ik heb een klacht
Heb je een klacht dan kunt je deze klacht hier melden. Zodra je de mail hebt verzonden, komt jouw klacht direct bij onze kwaliteitscoördinator. Klachten worden altijd serieus genomen en je ontvangt altijd antwoord! Liever telefonisch contact? Dat kan dit natuurlijk ook via telefoonnummer 024-2200123 of 024-2200122.

Schakel een klachtenfunctionaris in
Wil je meer advies? Of wilt je de klacht ook met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren waar nodig. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan mocht je dat moeilijk vinden. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan ons samen helpen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op klachtverloskunde.nl.
De centrum manager of echoscopiste probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, de klacht binnen zes weken af te handelen.
Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde
Als je er met de centrummanager of de echoscopiste en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Geschilleninstantie Verloskunde
Secretaris: Mw. E. van Mackelenbergh
073 – 6891890
info@geschilleninstantieverloskunde.nl

Een klacht indienen kost niets
Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de bemiddelaar en klachtencommissie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zul je dan wél zelf moeten betalen.