CTG

Eenvoudig gezegd; een hartfilmpje van de baby.

CTG staat voor Cardiotocogram, hierbij worden de harttonen van de baby geregistreerd. Deze registratie geeft informatie over de conditie van de baby. Voor het maken van een CTG krijg je twee banden om de buik met twee sensoren voor de registratie. Eén is voor de hartslag en één sensor is voor de eventuele weeënactiviteit. Een CTG maken duurt minimaal 30 minuten. Tijdens de zwangerschap kan er een situatie ontstaan, waarbij de informatie van een CTG gewenst is. Voor 3 indicaties kun je terecht in het VCN of bij jouw eigen verloskundigenpraktijk.

1. Minder leven voelen
Tijdens de zwangerschap ontvang je van de verloskundige uitleg over het belang van het voelen van jouw baby en ontvang je de brochure; “Minder leven Voelen”. Wanneer je je zorgen maakt over minder bewegingen van de baby, neem dan contact op met jouw eigen verloskundige. Vaak is er reden voor een uitgebreide controle, waarbij er én een CTG gemaakt wordt én er een echo wordt gemaakt. Het CTG geeft informatie over de conditie van de baby. De echo geeft informatie over de groei, de hoeveelheid vruchtwater en laat natuurlijk ook de bewegingen van de baby welke op dat moment te zien zijn.

2. Na versie
De meeste kinderen liggen rond de achtste maand met het hoofd naar beneden. Dat is voor een baby de meest natuurlijke ligging om geboren te worden. Bij 3-4% van de zwangerschappen is dit niet het geval en ligt het kindje in een stuitligging. Als je hebt gekozen voor een uitwendige versie, dan wordt er na de draaiing ook een CTG gemaakt. Meer informatie over de uitwendige versie vind je hier.

3. Naderende serotiniteit
Tot 42 weken is er sprake van een normale duur van de zwangerschap en ná 42 weken spreken we van serotien. Tussen de 41 en 42 weken vinden er twee speciale controles plaats op basis van naderende serotiniteit. Tijdens de eerste controle wordt er een CTG gemaakt en een echo, bij de tweede controle alleen een CTG. Wist je dat ± 20 % van de zwangeren ná 41 weken bevalt? Van de groep zwangeren die deze termijn bereikt, bevalt 68.7 % tussen de 41 weken en 41 weken plus 6 dagen. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, word je verwezen naar het ziekenhuis. Als de controles goed zijn en er geen andere bijzonderheden in de zwangerschap spelen, kan de begeleiding tot 42 weken bij de verloskundige blijven plaatsvinden.

Gerard Jansen

Verloskundige & versiekundige

“In de regio Nijmegen zijn wij als eerste gestart met het aanbieden van deze zorg door de eigen verloskundige. Zwangeren ervaren het als zeer prettig dat zij hiervoor geen afspraak hoeven te maken in het ziekenhuis.”

Afspraak voor een CTG:
De verloskundige kijkt of dit CTG onderzoek nodig is tijdens de zwangerschap. Indien gewenst zal deze dit onderzoek voor je inplannen.