Project Description

CTG
Hartfilmpje van uw baby

CTG

CTG staat voor Cardiotocogram: hierbij worden de harttonen van uw baby geregistreerd. Deze registratie geeft informatie over de conditie van uw baby. Voor het maken van een CTG krijgt u twee banden om uw buik met twee sensoren voor de registratie: één voor de hartslag en één sensor voor de evt. weeënactiviteit. Een CTG maken duurt minimaal 30 minuten. Tijdens de zwangerschap kan er een situatie ontstaan, waarbij de informatie van een CTG gewenst is. Voor 3 indicaties kunt u terecht in het VCN of bij uw verloskundigenpraktijk.

  1. MINDER LEVEN VOELEN
  2. NA DE VERSIE
  3. NADERENDE SEROTINITEIT

Minder leven voelen
Tijdens uw zwangerschap ontvangt u van uw verloskundige uitleg over het belang van het voelen van uw baby en ontvangt u de brochure “Minder leven Voelen”. Wanneer u zich zorgen maakt over minder bewegingen van uw baby, neemt u contact op met uw verloskundige. Vaak is er reden voor een uitgebreide controle, waarbij er én een CTG gemaakt wordt én er een echo wordt gemaakt. Het CTG geeft informatie over de conditie van uw baby. De echo geeft informatie over de groei, de hoeveelheid vruchtwater en laat natuurlijk ook de bewegingen van de baby op dat moment zien.

Na versie
De meeste kinderen liggen rond de achtste maand met het hoofd naar beneden. Dat is voor een kind de meest natuurlijke ligging om geboren te worden. Bij 3-4% van de zwangerschappen is dit niet het geval en ligt het kind in stuitligging. Als u gekozen heeft voor een uitwendige versie, dan wordt er na de draaiing ook een CTG gemaakt. Meer informatie over de uitwendige versie vindt u hier.

Naderende serotiniteit
Tot 42 weken is er sprake van een normale duur van de zwangerschap en ná 42 weken spreken we van serotien. Tussen de 41 en 42 weken vinden er twee speciale controles plaats op basis van naderende serotiniteit. Tijdens de eerste controle wordt er een CTG gemaakt en een echo, bij de tweede controle alleen een CTG. Weet u dat ± 20 % van de zwangeren ná 41 weken bevalt? Van de groep zwangeren die deze termijn bereikt, bevalt 68.7 % tussen de 41 weken en 41weken plus 6 dagen. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, wordt u verwezen naar het ziekenhuis. Als de controles goed zijn en er geen andere bijzonderheden in uw zwangerschap spelen, kan de begeleiding tot 42 weken bij uw verloskundige plaatsvinden.

DOOR GERARD

Verloskundige & versiekundige

“In de regio Nijmegen zijn wij als eerste gestart met het aanbieden van dit onderzoek door uw eigen verloskundige. Zwangeren ervaren het als zeer prettig dat de eigen verloskundige dit onderzoek kan verrichten en zij hiervoor geen afspraak hoeven te maken in het ziekenhuis.”

Afspraak voor een CTG:
Uw verloskundige kijkt of dit CTG onderzoek nodig is tijdens uw zwangerschap. Indien gewenst zal hij/ zij dit onderzoek voor u inplannen.

Afspraak maken