Een gezonde start voor advies en onderzoek

“Elkaar beter kunnen vinden en op de hoogte kunnen houden van lopende onderzoeken. Veel kennis delen en vooruitgang boeken in de verbinding met het werkveld. Elkaar op al die vlakken ondersteunen en versterken als regio.” Dat is de oogst van ruim een jaar CoP* Adviesraad volgens Janneke Croonen, oud- verloskundige en sinds twee jaar directeur van de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen (CVN)**.

In de CoP Adviesraad, opgericht in het voorjaar van 2021, werken vertegenwoordigers van vijf CoP’s samen met het lectoraat van de Academie Verloskunde Maastricht. De raad kan, vanuit haar voelsprieten met het veld, onderbelichte aspecten van onderzoek signaleren, potentiële onderzoeksvragen aandragen en problemen bij de uitvoering van onderzoek ombuigen naar samenwerking.
De leidende vraag bij het verstrekken van advies is hoe je onderzoeksresultaten omzet naar werkbare praktijksituaties. Janneke: “Wij brengen de vragen en zorgen van verloskundigen en de mogelijke verbeterpunten die zij zien, terug naar het lectoraat. Op haar beurt krijgt de CVN vanuit het lectoraat steun en praktische handvatten. Bijvoorbeeld in de vorm van een live bijeenkomst over hoe je een richtlijn implementeert of een onderzoek interpreteert.”

VOORBEELDEN / Janneke noemt een aantal voorbeelden van situaties die de CoP Adviesraad in de praktijk tegenkomt en terugkoppelt. “Neem het BAMI project (een best practice project) dat staat voor ‘Baring Afmaken bij Milde Indicatie’. Soms worden er landelijk succesvolle onderzoeken gepresenteerd die bij regionale implementatie toch problemen opleveren. We zien ook steeds meer dat juridische en financiële vraagstukken moeten worden meegenomen in onderzoek. Wanneer deze vragen al zijn beantwoord, kan dat de implementatie bevorderen. Tevens gaat data steeds meer een rol spelen in de geboortezorg. In afstemming van het beleid maar ook in gesprekken met de zorgverzekeraar. Het is goed je bewust te zijn welke data je verzamelt en waarom. Deze vraagstukken koppelen wij terug zodat onderzoek en data nog meer kunnen worden afgestemd op de vraag vanuit het werkveld.”

BASIS VOOR SUCCES / Thema’s die sinds de opstart van de CoP Adviesraad teruggegeven zijn aan het lectoraat hebben betrekking op zowel lopende als afgeronde onderzoeken. “Veel praktijkvragen komen voort uit de voortdurende veranderingen in de zorg. Neem de wens van het werkveld om continuïteit van zorg te kunnen leveren en een spil te willen zijn in de geboortezorgketen. Dat kan door nieuw beleid in de knel komen. Onderzoek kan dan deel zijn van de oplossing, zeker als relevante aspecten meegenomen worden in de onderzoeksvraag.”

Samenwerking is volgens Janneke de basis voor succes op het gebied van onderzoek. Het was ook een uitgangspunt bij de oprichting van de CoP Adviesraad. Bij die basis hoort ook dat je elkaar vertrouwt en op de hoogte houdt. De leden van de CoP Adviesraad komen tweemaal per jaar samen, organiseren live bijeenkomsten en hebben online veel contact.

“Niet ieder onderzoek is een succesverhaal, maar je hoeft niet telkens in dezelfde valkuil te stappen. Samenwerking voorkomt dat, want je leert elkaars mogelijkheden, talenten, vaardigheden en valkuilen beter kennen.”

Als oud-verloskundige is Croonen gedreven om een werkbare praktijk te creëren waarin de kwaliteit van geboortezorg voorop staat. Het lijkt erop dat de CoP Adviesraad een gezonde start hiervoor heeft gecreëerd door meer en beter te gaan samenwerken op het gebied van onderzoek. Dit sluit mooi aan bij de praktijk, waarin de verloskundige niets liever wil dan een gezonde start realiseren voor moeder en kind. Een goed begin is overal het halve werk.

* Een CoP is een Community of Practice, een regionaal samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de omliggende verloskundige praktijken en de Academie Verloskunde Maastricht. ** De CVN is de Coöperatie Verloskundigen Nijmegen, een regionaal samenwerkingsverband tussen 13 verloskundige praktijken dat al 15 jaar bestaat.