NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij in het bloed van de moeder kan worden bekeken of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Deze test wordt in Nederland aangeboden binnen de TRIDENT-studie.

De bloedafname voor de NIPT kan worden gedaan vanaf 11 + 0 weken zwangerschapsduur op de locatie van het SHO. Voor de bloedafname moet de NIPT betaald zijn. Ook moet voor de bloedafname een termijn echo gedaan zijn bij een zwangerschapsduur van tenminste 10+1 week. De uitslag van de NIPT wordt vervolgens met je besproken door je verloskundige of gynaecoloog.

Voor afname van de NIPT verwijzen wij naar het SHO om een afspraak te maken.
Klik hier om een afspraak digitaal te plannen.

Jeanne Kervezee

Echoscopiste & Gynaecologische Echo’s

Hulp bij kiezen voor NIPT ga naar: https://www.pns.nl/nipt/hulp-bij-het-kiezen. Jouw verloskundige helpt je graag.