Project Description

ONDERZOEK NAAR UW ONGEBOREN KIND
De meeste kinderen worden gezond geboren

MOGELIJKHEDEN VROEGE SCREENING

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar een klein aantal kinderen, ongeveer 3%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. U kunt in de zwangerschap laten onderzoeken of uw kindje een verhoogde kans heeft op een afwijking. Als u kiest voor een prenatale screeningstest dan verwijst uw verloskundige u naar het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o..

Keuzevrijheid betekent kiezen
Het feit dat er tegenwoordig technieken zijn waarmee aanstaande ouders hun ongeboren kind kunnen laten onderzoeken, plaatst u voor keuzes. Wilt u weten of uw kind mogelijk een afwijking heeft of niet? En zo ja, welke testen wilt u doen? En wat doet u als de uitslag van de test ongunstig is of anders is dan verwacht? Op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vindt u de keuzehulp “Bewust kiezen”. Deze kan u helpen om uw gedachten over de screening op een rij te zetten. Er staan ook tips om met uw partner of met anderen over dit onderwerp te praten. Laat u goed informeren voordat u de keuze maakt, uw verloskundige kan u hierbij helpen.

COMBINATIETEST

Het onderzoek bestaat uit een echo waarbij de nekplooi van het kind wordt gemeten en een bloedonderzoek waarbij wordt berekend of er bij u een verhoogde kans bestaat dat u zwanger bent van kindje met het syndoom van Down, Patau of Edwards. Na enkele dagen ontvangt u van uw verloskundige/huisarts/gynaecoloog de uitslag van deze combinatietest. Indien u geïnteresseerd bent in de combinatietest heeft u van uw verloskundige een informatiefolder ontvangen. Het is van belang dat u deze goed doorleest. Meer informatie kunt u ook vinden op: onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

U kunt een afspraak maken voor de combinatietest via telefoonnummer 024-2200122.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij in het bloed van de moeder kan worden bekeken of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Deze test wordt in Nederland aangeboden binnen de TRIDENT-studie.

De algemene informatie over de prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vind je op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

De bloedafname voor de NIPT kan worden gedaan vanaf 11 + 0 weken zwangerschapsduur op de locatie van het SHO. Voor de bloedafname moet de NIPT betaald zijn. Ook moet voor de bloedafname een termijn echo gedaan zijn bij een zwangerschapsduur van tenminste 10+1 week. De uitslag van de NIPT wordt vervolgens met je besproken door je verloskundige of gynaecoloog.

Voor afname van de NIPT verwijzen wij u naar het SHO om een afspraak te maken.
Klik hier om uw afspraak digitaal te plannen.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen en onze noodzakelijke dienstverlening door te laten lopen, heeft SHO een aantal aanvullende maatregelen genomen. Wij volgen de adviezen van het RIVM.
Klik hier voor meer informatie over de maatregelen bij SHO.

Patiëntenfolder
Ik wil een afspraak maken

DOOR JEANNE

Echoscopiste & Gynaecologische Echo’s

“Voor de combinatietest dient u de volgende zaken mee te nemen:
1) volledig ingevulde verwijzing van uw verloskundige
2) uw verzekeringspas
3) bankpas om te pinnen”

Kosten onderzoeken
De combinatietest wordt niet vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraar. Het is wel mogelijk dat deze dienst wordt vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten zijn dus in de meeste situaties geheel voor eigen rekening . U wordt verzocht deze kosten in het centrum te voldoen d.m.v. een pinbetaling. U ontvangt dan een factuur en een begeleidend schrijven waarmede u eventueel zelf deze kosten bij de zorgverzekeraar kan declareren. Na een afwijkende uitslag heeft u recht op een kosteloos onderzoek (met aftrek van het eigen risico).

Het betalen van de NIPT voor de TRIDENT-2 studie doe je online via niptbetalen.nl. Je vindt daar ook een overzicht van veel gestelde vragen over de betaling. NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico (TRIDENT-1) wordt vergoed door de zorgverzekering, maar dit kan wel ten koste gaan van het eigen risico.

Overzicht kosten