Project Description

MOGELIJKHEDEN VROEGE SCREENING

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar een klein aantal kinderen, ongeveer 3%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Je kunt in de zwangerschap laten onderzoeken of je kindje een verhoogde kans heeft op een afwijking. Als je kiest voor een prenatale screeningstest dan verwijst de verloskundige je naar het Verloskundig Centrum Nijmegen.

Keuzevrijheid betekent kiezen
Het feit dat er tegenwoordig technieken zijn waarmee aanstaande ouders hun ongeboren kind kunnen laten onderzoeken, plaatst je voor keuzes. Wil je weten of jouw kind mogelijk een afwijking heeft of niet? En zo ja, welke testen wil je dan doen? Wat doe je als de uitslag van de test ongunstig is of anders is dan verwacht? De vragen en meer worden op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl beantwoord. Ook vind je daar de keuzehulp “Bewust kiezen”. Deze kan je helpen om jouw gedachten over de screening op een rijtje te zetten. Er staan ook tips over hoe je met je partner of met anderen over dit onderwerp kunt praten. Laat je goed informeren voordat je een keuze maakt. Jouw verloskundige helpt je graag hierbij.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij in het bloed van de moeder kan worden bekeken of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Deze test wordt in Nederland aangeboden binnen de TRIDENT-studie.

De algemene informatie over de prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vind je op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

De bloedafname voor de NIPT kan worden gedaan vanaf 11 + 0 weken zwangerschapsduur op de locatie van het SHO. Voor de bloedafname moet de NIPT betaald zijn. Ook moet voor de bloedafname een termijn echo gedaan zijn bij een zwangerschapsduur van tenminste 10+1 week. De uitslag van de NIPT wordt vervolgens met je besproken door je verloskundige of gynaecoloog.

Voor afname van de NIPT verwijzen wij naar het SHO om een afspraak te maken.
Klik hier om een afspraak digitaal te plannen.

Patiëntenfolder

Jeanne Kervezee

Echoscopiste & Gynaecologische Echo’s

Twijfel je of je de NIPT wil laten verrichten? Of wat doe je als de uitslag van de test ongunstig is of anders is dan verwacht? Deze vragen en meer worden op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl beantwoord. Ook vind je daar de keuzehulp “Bewust kiezen”. Deze kan je helpen om jouw gedachten over de screening op een rijtje te zetten. Er staan ook tips over hoe je met je partner of met anderen over dit onderwerp kunt praten. Laat je goed informeren voordat je een keuze maakt. Jouw verloskundige helpt je graag hierbij.

Overzicht kosten
Ik wil een afspraak maken