Polikliniek voor Prenatale Diagnostiek enTherapie van Radboudumc:

Contactpersoon: Dr. E. Sikkel
Telefoon poli: (024) 361 37 00
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur
Locatie: PNDT routenummer 782
Verwijsprocedure: via huisarts, verloskundige of specialist