SHO 
SHO Centra voor medische diagnostiek biedt voor verloskundigen een breed pakket aan diagnostiek en ondersteuning. SHO verzorgt onder meer bloedafname, diagnostiek ten behoeve van de prenatale screening, medische microbiologie, psie onderzoek en de combinatietest. Daarnaast bieden wij ondersteuning in bijvoorbeeld administratie en ICT. SHO ondersteunt en versterkt de verloskundige, zodat zij samen met de zwangere de regie kan houden in de geboortezorg.

Voor bloedafname en andere onderzoeken kunt u terecht op ons diagnostisch centrum in Nijmegen, dit is gevestigd op dezelfde locatie als VCN.

Naast de dienstverlening voor verloskundigen biedt SHO ook voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners een breed pakket aan diagnostiek en ondersteuning. Op meer dan 150 locatie kunnen patiënten terecht voor bloedafname en andere onderzoeken, zoals echografie en longfuncties. Voor meer informatie over SHO gaat u naar www.sho.nl