VCN werkt samen met o.a.

CVN Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en omstreken U.A. Deze Coöperatie is een van de samenwerkende partners van het verloskundig centrum Nijmegen.
SHO SHO Centra voor medische diagnostiek Deze stichting is een van de samenwerkende partners van het verloskundig centrum Nijmegen.
UMCN Universitair Medisch Centrum In het bijzonder met de afdeling PNDT - Prenatale Diagnostiek en Therapie heeft het VCN een overeenkomst op het gebied van kwaliteitsborging en nascholing van de echoscopisten.
SPN Stichting Prenatale Screening Nijmegen Deze stichting binnen het UMCN is belast met het toezicht houden op het naleven van kwaliteitseisen van de prenatale screeningszorg.
RIVM Rijksinstituut voor volksgezonheid en millieu Voor meer informatie over kwaliteitseisen.