Krijg ik alle echo's vergoed?
Klik hier voor het antwoord.


Zijn uw echoscopisten bevoegd?
Alle echoscopisten zijn gecertificeerd en geregistreerd ingeschreven in het echoscopistenregister van het KNOV en voldoen derhalve aan de gestelde opleidingseisen. Zie: RIVM-prenatale_screening_kwaliteitseisen

Hoe lang duurt een echo?
Afhankelijk van de ligging van de foetus kunnen de diverse echo's van tijdsduur verschillen. Het is zelfs mogelijk dat een herhalingsecho noodzakelijk is daar door de ligging niet alles kan worden geconstateerd. In het centrum worden de volgende tijdseenheden gehanteerd:

Combinatie test - Echo en Bloed (serum) afname maximaal 40 minuten.
Structurele echo - maximaal 45 minuten
Termijnecho - maximaal 15 minuten
'Groei'- echo ( 30-34 weken) - maximaal 15 minuten
Echo voorafgaand aan de uitwendige versie- maximaal 30 minuten
De uitwendige versie duurt maximaal 60 minuten (inclusief echo na de versie ter controle voor de ligging na de versie)

Wanneer is de uitslag bekend?
De echografie uitslagen zijn direct bekend maar bij een combinatietest moet men rekening houden met maximaal 10 dagen voor de bepaling van het risico van beide bronnen (echo + serumtest).

Hoeveel mensen mag ik meenemen naar een echo?
Neem géén kinderen mee in verband met de donkere ruimte én concentratie van de echoscopiste. Naast uw partner mag u nog 1 volwassene meenemen.