Termijnecho
De ziektekostenverzekeraar vergoedt een behandeling van deze aard per verzekerde en zal dus rechtstreeks door het VCN bij de ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd. Mocht het een herhalingsecho zijn om welke reden dan ook dan worden de kosten achteraf door middel van een factuur bij u in rekening gebracht.

Combinatietest
De combinatietest wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar; de combinatietest is niet opgenomen in het basispakket.  Het is mogelijk dat deze dienst wordt vergoed via de aanvullende verzekering. De kosten zijn dus in de meeste situaties geheel voor eigen rekening . U wordt verzocht deze kosten in het centrum te voldoen d.m.v. een eenmalige machtiging of een pinbetaling. U ontvangt dan een factuur en een begeleidend schrijven waarmede U eventueel zelf deze kosten bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Structurele Echo
Deze echografie behoort tot het basispakket van elke verzekeraar. Afhankelijk van uw afgesloten verzekeringsvorm wordt deze echo geheel of gedeeltelijk vergoed. (Zie hiervoor uw eigen polisvoorwaarden).

30 weken echo
Deze echografie wordt vergoed indien er door de verloskundige een indicatie is vastgesteld.Routinematig een echoscopie als aanvullende beoordeling van de groei wordt per 01-01-2014 niet meer door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

De Uitwendige Versie
Deze handeling behoort tot het basispakket van elke zorgverzekeraar. U krijgt voor en na de uitwendige versie nog een echo. Afhankelijk van uw afgesloten verzekeringsvorm worden deze handelingen en echo's geheel of gedeeltelijk vergoed. (Zie hiervoor uw eigen polisvoorwaarden).