Tarieven 2019
   
Onderzoek/verrichting Kosten        Extra info
Uitwendige versie bij stuitligging € 105,42  
Specifieke diagnose echo bij uitwendige versie € 38,33 2x
     
Algemeen termijnecho € 46,00  
Specifieke diagnose echo: Groeistagnatie € 38,33  
Specifieke diagnose echo: Bloedverlies € 38,33  
Specifieke diagnose echo: Ligging € 38,33  
Specifieke diagnose echo: Placentacontrole € 38,33  
Specifieke diagnose echo: Verminderde vitaliteit € 38,33  
     
SEO € 154,36  
SEO voor elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 154,36  
     
NT-meting zonder medische indicatie € 176,96 Niet vergoed door verzekering
NT-meting zonder medische indicatie voor elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 106,90 Niet vergoed door verzekering
     
NT-meting met medische indicatie € 176,96 Niet vergoed door verzekering
NT-meting met medische indicatie voor elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 106,90 Niet vergoed door verzekering
     
CTG € 280,00  
     
Echo op eigen verzoek (kort) € 32,50  Niet vergoed door verzekering
Echo op eigen verzoek (lang) € 80,00 Niet vergoed door verzekering
     
Spiraal IUD (plaatsing/verwijderen) € 63,53 DSW vergoed niet, overige wel
     
NIPT test (vervanging van NT-meting) € 175,00

Alleen bij medische indicatie vergoeding vanuit de
basisverzekering (LET OP! eigen risico-verrekening) alleen bloedafname door SHO


U kunt deze kosten per pinbetaling of door middel van een éénmalige machtiging op locatie voldoen waarna u zelf de declaratie bij uw verzekeraar moet indienen (m.u.v. de rekeningen van de termijnecho, 'groei'-echo (30-34 weken) en de uitwendige versie die rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden). De kosten worden jaarlijks door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) opnieuw vastgesteld. Aan de hierboven vermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.