Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst VCN ten aanzien van de websites

http://www.verloskundigencentrumnijmegen.nl
http://www.vcnijmegen.nl
http://www.verloskundigcentrumnijmegen.nl

u op het volgende: De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van VCN. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VCN. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze websites getoonde informatie wordt door VCN met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VCN behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel VCN alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VCN niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VCN, welke geen eigendom zijn van VCN, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VCN. Hoewel VCN uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VCN worden onderhouden wordt afgewezen.

VCN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.