Filmpje van een versie bekijken? Klik hier

De meeste kinderen liggen rond de achtste maand met het hoofd naar beneden. Dat is voor een kind de meest natuurlijke ligging om geboren te worden. Bij 3-4% van de zwangerschappen is dit niet het geval en ligt het kind in stuitligging.

Wat is een stuitligging
Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de baarmoeder terwijl de billen bij de ingang van het bekken liggen. Er zijn verschillende soorten stuitligging:

A. onvolkomen stuitligging: de benen liggen gestrekt omhoog naast het lichaam.
B. volkomen stuitligging: de benen zijn gebogen zodat de voeten bij de billen liggen.
C. half onvolkomen stuitligging: één been ligt gestrekt naar boven zoals bij een onvolkomen stuitligging, het andere been ligt gebogen naar beneden, zoals bij een volkomen stuitligging.
D. voetligging: het kind ligt met een of beide benen gestrekt naar beneden, zodat een of twee voeten onder de billen liggen.

In de meeste gevallen is er geen oorzaak voor de stuitligging (85%).

Welke keuzes heeft u
Als uw kind in stuitligging ligt, heeft u twee keuzemogelijkheden:
1. Uitwendige versie. Dit is het draaien van het kind met de handen aan de buitenkant van de buik van stuitligging naar hoofdligging.
2. Niets doen. Er is dan een kleine kans dat het kind alsnog spontaan naar hoofdligging draait. Deze kans wordt kleiner naarmate de zwangerschapsduur vordert omdat de hoeveelheid vruchtwater afneemt en de ruimte voor de baby om te draaien steeds minder wordt.

Wanneer wordt een uitwendige versie gedaan
Kinderen veranderen vaak van ligging in de zwangerschap. Rond 33 weken ligt nog ongeveer 25% van de kinderen in stuitligging. Een groot deel hiervan draait vóór de bevalling nog spontaan naar een hoofdligging. Het draaien van het kind vóór de 36-37 weken is daarom in het algemeen niet zinvol. In principe kan het kind, mits er voldoende vruchtwater is, vanaf 36-37 weken tot aan de bevalling gedraaid worden.

Waarom een echo
Voorafgaand aan de uitwendige versie wordt er eerst een echo gemaakt. Bij het echoscopisch onderzoek kijkt de echoscopist(e) naar de ligging van het kind, de grootte van het kind, de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van de placenta en naar aangeboren afwijkingen die een enkele keer een oorzaak van de stuitligging kunnen zijn. Soms wordt er bij de echo een reden gevonden voor de stuitligging. In dat geval kan er meestal geen uitwendige versie plaatsvinden.

Wie voert de versie uit
Zowel een verloskundige als een gynaecoloog kan de versie uitvoeren. In het VCN zijn versiekundigen werkzaam. Zij zijn ook allen werkzaam als verloskundigen in de regio Nijmegen. De versiekundigen voeren de versie met zijn tweeën uit. Alle zwangeren uit de regio Nijmegen kunnen een versie laten verrichten in het VCN.

 

Versiekundigen DSC 7660Hoe wordt het kind gedraaid
U ligt op de onderzoeksbank in een prettige ontspannen houding met opgetrokken knieën. De versiekundige omvat met beide handen de billen van het kind en brengt deze naar één kant van het bekken. Daarna wordt het kind met beide handen op deze plaats gehouden en zal de tweede versiekundige met de handen het hoofd naar voren bewegen. Door nu de billen omhoog en het hoofd geleidelijk naar beneden te bewegen zal het kind zelf verder draaien. Voor, tijdens en na de versie zal de hartslag van de baby regelmatig gecontroleerd worden. De gehele afspraak, inclusief echo, duurt ongeveer een uur.

Versie

Versie
  Versie DSC 7995U kunt hier een 2e filmpje van een versie bekijken.

Hoe vaak lukt het draaien
Of het lukt om uw baby te draaien is van te voren moeilijk te voorspellen. Een aantal factoren spelen hierbij een rol: de zwangerschapsduur, de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van de placenta, de buikwand. De kans op een succesvolle versie is ongeveer 40%.

CTG
Na de versie volgt het CTG gemaakt om de conditie van uw baby te beoordelen.

Wat zijn de risico's van het draaien
Complicaties welke het gevolg zijn van het uitwendig draaien van het kind zijn zeldzaam. Bij het kind kan een tijdelijke vertraging van de hartslag optreden die vrijwel altijd na enige tijd spontaan hersteld. Is dit niet het geval dan wordt u doorgestuurd naar het ziekenhuis waar een enkele keer kan worden overgegaan tot een spoedkeizersnede (kans<1%).

Wat als de versie gelukt/mislukt is
Als de versie gelukt is blijft u voor de verdere controle van uw zwangerschap bij de verloskundige. Als de versie mislukt of als het kind uit zichzelf weer terugdraait, kan overwogen worden de versiepoging te herhalen. Blijft het kind in stuitligging dan zal de bevalling plaatsvinden in het ziekenhuis en controleert de gynaecoloog het verdere verloop van uw zwangerschap.

Voor meer informatie: http://www.knov.nl