ANTICONCEPTIE 

Het spiralenspreekuur
Binnen het Verloskundig Centrum Nijmegen (VCN) zijn wij eind 2015 gestart met “Het spiralenspreekuur”. Het spiraal is een van de meest veilige en betrouwbare vormen van anticonceptie voor de langere termijn.
Een verloskundige zal het spiraal plaatsen (en/of verwijderen). De plaatsing vindt plaats onder (inwendige) echoscopische begeleiding. Dit zorgt voor een verantwoorde en kwalitatief goede plaatsing van het spiraal.

Het spiraal
Het spiraal is een kunststof ankertje (24-36mm lang) dat in de baarmoeder wordt geplaatst om zwangerschap te voorkomen. Er zitten twee draadjes aan vast die zich aan de buitenkant van de baarmoeder bevinden.
Deze draadjes zijn nodig om het spiraal later weer te kunnen verwijderen. Er zijn verschillende soorten spiralen. De twee meest gebruikte soorten zijn het koperspiraal -met koperdraad omwikkeld- en het hormoonspiraal,dat het hormoon progestageen afgeeft.

Voor meer info klik hier en/of vraag uw verloskundige/huisarts.

Informatie en verwijzing
Indien u hebt besloten om een spiraal te laten plaatsen (of verwijderen) krijgt u van uw verwijzend verloskundige of huisarts een aanvraagformulier mee om een afspraak te kunnen maken.
Daarnaast krijgt u een recept mee om het spiraal te bestellen en af te halen bij uw apotheek. Uitzondering hierop is het koper spiraal (T-safe). Deze is, voor de afspraak, af te halen aan de balie van het VCN
(Let op: dit is alleen voor vrouwen die hun spiraal niet vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar). Indien u niet uit deze regio komt, kunt u ook zonder verwijsbrief terecht bij het VCN.
Wij stellen u dan wat extra vragen voorafgaand aan de plaatsing. Het recept voor het spiraal kunt u dan aanvragen bij uw eigen huisarts of een van de verwijzend verloskundigen uit deze regio.

Het spiralenspreekuur vindt vier keer per maand plaats op verschillende dagen in de week. Vrouwen kunnen zich via een van de verloskundigen praktijken uit de regio laten verwijzen naar het spiralenspreekuur.
Ook sommige huisartsenpraktijken verwijzen vrouwen naar het spiralenspreekuur van het VCN indien zij zelf geen spiralen plaatsen. Met het verwijsformulier 
kunt u zelf een afspraak maken via het afsprakenbureau van het VCN. Neem het verwijsformulier mee naar de afspraak.

Kosten
De kosten voor anticonceptie worden vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het Mirena spiraal kost ongeveer: € 140-160,= , dit kan per apotheek verschillen. Het Koperspiraal kost ongeveer € 70,=
(aan de balie van het VCN betaalt u € 69,= ).
Daarnaast zijn er kosten voor de spiraalplaatsing zelf. Deze worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat niet alle kosten vergoed worden of dat er een deel van je eigen risico af gaat.
Dan wordt er € 87,=  in rekening gebracht.


Afspraak maken
Een afspraak voor een spiraal plaatsing maak je bij het Verloskundig Centrum Nijmegen: Tel 088-9997010.
Het spiraal kan vanaf 10 weken ná de bevalling geplaatst worden. Na een keizersnede plaatsen wij vanaf 12 weken na de bevalling. Plaatsing tijdens de menstruatie is niet nodig.