De NIPT

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren afwijkingen, Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor 2 onderzoeken:
1.Prenatale screening op downs-,edwards- en patausyndroom.
2.Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. ( De 20 weken echo/SEO)

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen.

Besluit u dat u de screening op down-edwards- of patausyndroom wilt? Dan heeft u de keuze uit de combinatietest en de NIPT.
Informatie over Downs-Edwards- en Patausyndroom, kunt u vinden  onder de rubriek "Diensten" en ga naar " Combinatietest."

Hier leest de betreffende informatie over de NIPT.
Info over de combinatietest en over de 20 weken echo vindt u elders op deze site. ( zie diensten)

De NIPT

NIPT staat voor : Niet Invasieve Prenatale Test

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht.Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of 
uw kind het down-,edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA ( erfelijk materiaal) dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder.Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Nevenbevindingen:
Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij uw kind, of soms alleen chromosoomafwijkingen in de placenta/moederkoek en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf.
Dat zijn dan nevenbevindingen.U beslist zelf of u nevenbevindingen wilt weten. 

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstig tot minder ernstig.Om zeker te weten om wat voor een bevinding het gaat,is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Van alle 1000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

Verplichte deelname aan wetenschappelijke studie:
Vanaf 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als u meedoet aan de wetenschappelijke studie met de naam: TRIDENT-2.
De minister wil laten onderzoeken of de test ook in Nederland goed werkt en wil weten wat vrouwen vinden van de NIPT. ( De kosten van de NIPT worden gedeeltelijk vergoed vanuit een subsidieregeling van het ministerie van VWS) Meer weten?  Ga naar : www.meerovernipt.nl

Als u kiest voor de NIPT, geeft u toestemming dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken. Hiervoor tekent u een toestemmingsgformulier.

De uitslag :
*.De uitslag is niet afwijkend.Deze uitslag klopt bijna altijd. U hoeft geen vervolgonderzoek.
*.U heeft een afwijkende uitslag en bent mogelijk zwanger van een kind met down-,edwards- of patausyndroom. Wat zegt deze uitslag?

- Bij 75 van de 100 vrouwen die de uitslag krijgen dat ze mogelijk zwanger zijn van een kind met  downsyndroom, klopt dit inderdaad.( 25 vrouwen zijn dus niet zwanger van een kind met downsyndroom) 
-Bij 24 van de 100 vrouwen die de uitslag krijgen dat ze mogelijk zwanger zijn van een kind met edwardsyndroom, klopt dit inderdaad ( 76 vrouwen zijn dus niet zwanger van een kind met edwardssyndroom) 
-
Bij 23 van de 100 zwangeren die de uitslag krijken mogelijk zwanger te zijn van een kind mer patausyndroom, klopt dit inderdaad. ( 77 vrouwen zijn dus niet zwanger van een kind met patausyndroom)

* Er is een nevenbevinding gevonden: u krijgt uitleg over wat er is gevonden en tevens een gesprek op de polikliniek klinische genetica van een universitair ziekenhuis voor meer informatie. Er is vervolgonderzoek nodig om meer zekerheid te krijgen.
* Er is géén nevenbevinding gevonden. Als er in de uitslag niets staat over nevenbevindingen, dan beteknt dit dat er geen nevenbevinding is gevonden.

Afwijkende uitslag:
Heeft u een ongunstige uitslag gehad? Dan kunt u besluiten dat u geen verder onderzoek doet. U bent niet verplicht vervolgonderzoek te laten doen.
Wilt u zekerheid of uw kind een aandoening heeft ?
Dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek.
Bij een afwijkende uitslag is er een kans dat uw kind de aandoening toch niet heeft. Zekerheid kunt u alleen krijgen door een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest te laten doen.
Denkt u erover de zwangerschap af te laten breken? Dan is eerst vervolgonderzoek nodig om zekerheid te krijgen.
Het vervolgonderzoek bestaat uit een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.

Vruchtwaterpunctie en vlokkentest.
U kunt een vlokkentest laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.
Er wort een stukje wwefsel van de placenta ( moederkoek) weggenomen en onderzocht.
U kunt een vruchtwaterpunctie laten doen na 15 weken zwangerschap.Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater afgenomen en onderzocht.
Met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie krijgt u zekerheid od uw kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.

Het nadeel van deze onderzoeken is dat er een kans is op een miskraam door het onderzoek.
Dit komt voor bij 2 van de 1000 vrouwen die dit onderzoek krijgen;  998 vrouwen krijgen geen miskraam door het onderzoek.

Meer informatie over vlokkentest en vruchtwaterpunctie? Kijk dan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.erfelijkheid.nl

 

Praktische informatie over de bloedafname, de lokatie en openingstijden en kosten:

U kunt bloed af laten nemen in het Verloskundig Centrum Nijmegen, zie www.verloskundigcentrumnijmegen.nl
 
Openingstijden Verloskundig Centrum Nijmegen-Prikpost:
Maandag     :  7.30 - 1700 uur
Dinsdag      :  7.30 - 17.00 uur.
Woensdag  :  7.30 - 17.00 uur.
Donderdag :  7.30 - 19.00 uur.
Vrijdag        :  7.30 - 17.00 uur.
Zaterdag     :  8.00 - 11.00 uur.
Kosten en betaling:
De NIPT kost € 175,=.
Vóórdat u het bloed laat afnemen, gaat u naar de website www.niptbetalen.nl om de betaling via internet uit te voeren. Print vervolgens uw betalingsbewijs. U kunt alleen bloed laten afnemen als u én het uitgeprinte betalingsbewijs én het toestemmingsformulier kunt afgeven.
 
Vervolgonderzoek na een ongunstige uitslag op de combinatietest of NIPT vallen binnen het basispakket. Het kan zijn dat dit ten koste van uw eigen risico gaat. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
 
Bewust kiezen
Op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vindt u de keuzehulp "Bewust kiezen."
Deze kan u helpen om uw gedachten over de screening op een rij te zetten. Er staan ook tips om met uw partner of met anderen over dit onderwerp te praten.
En natuurlijk kunt u altijd bij uw verloskundige om hier opnieuw over te praten.
 
Meer informatie over prenatale screening kunt u ook vinden op de volgende sites:
 
Bovenstaande inhoud is afkomstig uitt de brochure: www.rivm.nl/down-edwards-patau/folder